VIDEO PLA LOCAL DE RESIDUS GODELLA 2030

A través d'aquesta iniciativa, Godella 2030, cap a una nova gestió de residus, l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Godella pretén donar la màxima difusió i promoure la participació per a la realització dels treballs del seu nou Pla Local de Gestió de Residus, per a decidir quin model de gestió tria el municipi per al seu futur.

Realitzar un procés de participació per a recollir les propostes i sensibilitats de la ciutadania pel que fa la gestió de residus. D’aquesta manera es pretén implicar als veïns i veïnes del municipi en la definició de les accions a posar en marxa i co-responsabilitzar-los en la consecució dels objectius establerts pel PIRCVA.

Acompanyar tot el procés amb una campanya de comunicació que possibilite la conversa bi-direccional entre equip tècnic i ciutadania, i visibilitze la iniciativa. Es generaran materials i eines de comunicació al llarg de tot el procés per aconseguir-ho.